Kiviainesten ottoluvat

Yrityksemme laatii kiviaineksen ottamisessa ja jalostamisessa tarvittavat suunnitelma- ja lupa-asiakirjat hakemuksineen.
 
Suunnittelutyöhön voidaan sisällyttää alueen massalaskenta ja maisemointisuunnittelu.
 
Alla visualisointi ottoalueen maisemoinnista.