Palvelut


Yrityksemme laajaan palvelukirjoon kuuluvat seuraavat palvelukokonaisuudet:

* Mittaus- ja kartoituspalvelut

* Rakennus- ja rakennesuunnittelu

* Infrasuunnittelu

* Kiviainesten ottoluvat

* Rakennuttaminen

*  Jälleenmyynti